" Prima datorie a unei societati

                           este justitia! "Alexander Hamilton

 

Fădur Valentina Cabinet de Avocat ("Cabinetul") a luat ființă în anul 2006, prin Decizia Baroului București, fiind condus de avocatul titular Valentina Fădur. Cabinetul își desfășoară activitatea atât în București cât și în Contanța, unde are înregistrat un sediu secundar.

 

În cei peste de 20 de ani de experiență, Valentina Fădur a acumulat o vastă experiență în negocierea contractelor și aspecte juridice în materia insolvenței, dreptul muncii și în materie fiscală. Totodată, Valentina Fădur are o vastă experiență în soluționarea litigiilor, reprezentând cu succes clienții Cabinetului în litigii civile, comerciale și de muncă, precum și litigii administrative (contencios administrativ) și proceduri arbitrale. Înainte de a deveni avocat, Valentina Fădur a condus echipa juridică Casei de Asigurări de Sănătate din Constanța. Valentina Fădur este membră a Baroului București din 2006 și este un practician calificat în domeniul insolvenței, fiind membru al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din anul 2001. Valentina Fădur este, de asemenea, evaluator autorizat ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România) din 2004.

 

Cabinetul oferă o gama largă de servicii juridice, la cele mai înalte standarde de calitate. Echipa noastră de avocați asigură atât asistența și reprezentare juridică, cât și servicii de consultanță în domeniul dreptului bancar, insolvenței și restructurării, medierii precum și servicii de evaluare bunuri imobile și bunuri mobile.

 

În scopul întâmpinării nevoilor fiecărui client și pentru a asigura reprezentarea cu succes a intereselor fiecărui client, munca în cadrul Cabinetului are la bază o ampla activitate de documentare și informare asupra problematicii supuse examinării. Cabinetul acorda o deosebită importanță relației avocat-client abordând cu profesionalism, integritate, corectitudine și creativitate ducerea la îndeplinire a fiecărui mandat încredințat.

 

Cabinetul conlucrează permanent cu notari, experți judiciari, practicieni în insolvență, mediatori și auditori și are frecvente colaborări cu alți avocați din România.