" Prima datorie a unei societati

                           este justitia! "Alexander Hamilton

 

“Fadur Valentina Cabinet de Avocat” asigura servicii de asistenta, reprezentare si consultanta juridica în domenii precum drept comercial, drept civil, dreptul familiei, drept contencios administrativ, dreptul asigurarilor de sanatate, reprezentarea in fata instantelor de judecata si a instantelor de arbitraj.

 

Drept Civil

 

 • Asistenta juridica si reprezentare pentru valorificarea si apararea drepturilor si intereselor legitime nascute din raporturi de drept civil (incluzand fara a se limita la regimul proprietatii si al co-proprietatii, contracte, raspunderea civila delictuala, asigurarea bunurilor si a persoanelor, drepturi locative, garantii, obligatii, apararea onoarei si demnitatii persoanei, succesiuni, etc.);
 • Servicii de asistenta juridica privind constituirea, conservarea, administrarea, valorificarea, instrainarea drepturilor reale;
 • Elaborarea actelor juridice privind privind constituirea, conservarea, administrarea, valorificarea, instrainarea unor drepturi;
 • Consultanta juridica in materie imobiliara;
 • Reprezentarea in justitie a clientilor persoane fizice sau juridice in cauze de drept civil.

 

Drept Comercial

 

 • Elaborarea actelor constitutile ale societatilor comerciale;
 • Infiintarea societatilor comerciale indiferent de forma de organizare a acestora;
 • Elaborarea documentelor emise de organele de conducere ale societatilor, redactarea de acte aditionale, dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale;
 • Asistarea clientilor in cadrul negocierilor pentru incheierea contractelor comerciale;
 • Elaborarea opiniilor juridice cu privire la continutul, derularea si incetarea contractelor comerciale;
 • Redactarea de documente juridice privind disciplina contractuala;
 • Reprezentarea in justitie a clientilor persoane juridice in cauze de drept comercial.

 

Dreptul Muncii

 

 • Consultanta juridica privind raporturi juridice de dreptul muncii;
 • Medierea diferendelor cu privire la executarea contractelor de munca;
 • Opinii juridice pentru solutionarea disputelor dintre angajati si angajatori;
 • Reprezentarea in justitie a clientilor persoane fizice sau juridice in cauze de dreptul muncii;
 • Elaborarea si redactarea contractelor colective de munca, Regulamentelor de Ordine Interioara, Regulamentelor de Organizare si Functionare, fiselor de post etc.

 

Asociatii si Fundatii

 

 • Consultanta si servicii complete in vederea inregistrarii unei organizatii non-profit pe teritoriul Romaniei;
 • Elaborarea documentelor juridice in vederea modificarii sau completarii actelor constitutive ale acestor organizatii;
 • Consulatanta juridica in probleme ce tin de activitatea curenta a organizatiilor.

 

Dreptul asigurarilor sociale

 

 • Consultanta juridica completa privind raporturile juridice dintre asigurati si sistemul de   asigurari, incluzand fara a se limita la drepturile si obligatiile asiguratilor;
 • Medierea diferendelor cu privire la executarea contractelor dintre asigurati, furnizorii de servicii medicale si Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate (CNAS);
 • Opinii juridice pentru solutionarea disputelor dintre asigurati, furnizorii de servicii medicale si CNAS;
 • Reprezentarea in justitie a clientilor persoane fizice sau juridice in cauze ce intra sub incidenta legislatiei din domeniul sanatatii.

 

Dreptul Familiei

 

 • Consultanta juridica privind raporturile juridice de dreptul familiei (incluzand, dar fara a se limita la relatiile de familie, divorturi si partajarea bunurilor comune, incredintarea minorilor si stabilirea programului de vizitare a acestora, stabilirea pensiei alimetare);
 • Medierea conflictelor dintre soti privind partajul bunurilor, incredintare minorului, plata pensiei de intretinere, stabilirea programului de vizitare a copilului minor.
 • Dreptul Contencios Administrativ
 • Consultatii juridice complete asupra raporturilor juridice din sfera contenciosului administrative;
 • Asistenta si reprezentarea juridica in fata instantelor in cauze ce intra sub incidenta drepttului familiei;
 • Asistenta si reprezentare in indeplinirea procedurilor legale de contestare a proceselor verbale de control si a deciziilor de impunere precum si a oricaror     acte emise de autoritatile publice din domeniul fiscal.

 

Altele

 

 • Reprezentarea si asistenta societatilor cooperative, institutiilor si societatilor din domeniul sanitar.