" Cel ce a invins prin forta,
             si-a invins dusmanul 
                       doar pe jumatate "

John Milton
Home Avocat titular Competente Legislatie
Noutati Legislative Insolventa Mediere Evaluare Legislatie utila Altele
Legături externe Contact

 

Fimaco Insolv SPRL”, societate profesionala cu raspundere limitata, infiintata in conformitate cu legislatia in vigoare, membra a Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa Romania (UNPIR) va ofera urmatoarele servicii:

 

Servicii specifice de lichidare administrativa (dizolvarea, lichidarea si radierea din Registrul Comertului a societatilor comerciale) in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Tribunalul va putea pronunta dizolvarea unei societati, la cererea oricarei persoane interesate, precum si la cererea Oficiului National al Registrul Comertului in cazul in care:

 •             societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;
 •             societatea nu a depus, in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situatiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului comertului;
 •             societatea si-a incetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu indeplineste conditiile referitoare la sediul social sau asociatii au disparut ori nu au domiciliul cunoscut sau resedinta cunoscuta;
 •             societatea nu si-a completat capitalul social, in conditiile legii.

 

Dizolvarea societati mai poate interveni in una dintre urmatoarele cazuri:

 •              trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
 •              imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;
 •              declararea nulitatii societatii;
 •              hotararea adunarii generale;
 •              hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii;
 •              falimentul societatii;
 •              alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

Servicii specifice insolventei conform Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei (procedura simplificata sau procedura generala) si Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei. 

 

Procedura insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2014 va putea fi deschisa:

 •              la cererea debitorului daca:

   (i)      a aparut starea de insolventa si de la data aparitiei acestei stari au trecut mai mult de 30 de zile;

 •              la cererea creditorului daca:

              (i)     debitorul, la 90 de zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de creditor;

              (ii)    valoarea unei astfel de datorii fata de creditor este de minim 45.000 lei;

              (iii)   creanta este certa, lichida si exigibila.

 

In toate cazurile descrise mai sus in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si ale Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei, este obligatorie numirea unui administrator judiciar/lichidator judiciar care va coordona/conduce activitatea societatii pe intreaga perioada a procedurii insolventei.

Administratorul judiciar/lichidatorul judiciar poate fi:

 •              desemnat de catre judecatorul sindic
 •              desemnat de catre debitor; sau
 •              desemnat de catre creditorii/creditorul catre detin/e cel putin 50% din valoarea totala a creantelor.