" Prima datorie a unei societati

                           este justitia! "Alexander Hamilton

 

Fădur Valentina Cabinet Individual de Insolvență” vă oferă următoarele servicii:

 

Servicii specifice de lichidare administrativă (dizolvarea, lichidarea și radierea din Registrul Comerțului a societăților) în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

 

Tribunalul va putea pronunta dizolvarea unei societati, la cererea oricarei persoane interesate, precum si la cererea Oficiului National al Registrul Comertului in cazul in care:

 •             societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;
 •             societatea nu a depus, in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situatiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului comertului;
 •             societatea si-a incetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu indeplineste conditiile referitoare la sediul social sau asociatii au disparut ori nu au domiciliul cunoscut sau resedinta cunoscuta;
 •             societatea nu si-a completat capitalul social, in conditiile legii.

 

Dizolvarea societati mai poate interveni in una dintre urmatoarele cazuri:

 •              trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
 •              imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;
 •              declararea nulitatii societatii;
 •              hotararea adunarii generale;
 •              hotararea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii;
 •              falimentul societatii;
 •              alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societății.

 

Servicii specifice insolvenței conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență: 

 Procedura insolvenței prevazuta de Legea nr. 85/2014 va putea fi deschisă:

 •              la cererea debitorului dacă:

   (i)      a apărut starea de insolvență și de la data apariției acestei stări au trecut mai mult de 30 de zile;

 •              la cererea creditorului dacă:

              (i)     debitorul, la 90 de zile de la scadență, nu a plătit datoria sa față de creditor;

              (ii)    valoarea unei astfel de datorii față de creditor este de minim 45.000 lei;

              (iii)   creanța este certă, lichidă și exigibilă.

 

În toate cazurile descrise mai sus, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 și ale Legii nr. 85/2014, este obligatorie numirea unui administrator judiciar/lichidator judiciar care va coordona/conduce activitatea societății pe întreaga perioadă a procedurii insolvenței.

Administratorul judiciar/lichidatorul judiciar poate fi:

 •              desemnat de către judecatorul sindic;
 •              desemnat de către debitor; sau
 •              desemnat de către creditorii/creditorul către dețin/e cel putin 50% din valoarea totală a creanțelor.