" Cel ce a invins prin forta,
             si-a invins dusmanul 
                       doar pe jumatate "

John Milton
Home Avocat titular Competente Legislatie
Noutati Legislative Insolventa Mediere Evaluare Legislatie utila Altele
Legături externe Contact

 

Hotărâre nr. 33/2012

din 06/07/2012

 

Hotărâre pentru aprobarea Tabloului Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2012

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 488 din 17/07/2012

Actul a intrat in vigoare la data de 17 iulie 2012

                 

În temeiul art. 12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor şi al art. 11 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2012,

 

Consiliul director al Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Tabloul Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2012, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

___________

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România,

Marian Petre

 

Bucureşti, 6 iulie 2012.

Nr. 33.