" Prima datorie a unei societati

                           este justitia! "Alexander Hamilton

 

Codul de Procedură Fiscală din 31/07/2007 partea 3

 

ARTICOLUL 781
Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi

 

(1) Contribuabilii persoane juridice sau orice entităţi fără personalitate juridică se declară inactivi şi acestora le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (11) şi (12) din Codul fiscal dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
a) nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;


+ Punere în aplicare prin Ordin 1847/2014 :

 

ANEXA Nr. 5e)

         
  Sigla
D.G.R.F.P./
D.G.A.M.C.
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice . . . . . . . . . .
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili
Unitatea fiscală . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .
Adresa:
Tel.:
Fax:
E-mail:

 

NOTIFICARE 
privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv, potrivit prevederilor art. 781 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În conformitate cu prevederile art. 781 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că sunteţi inclus în lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi.

Pentru a nu fi declarat inactiv, aveţi obligaţia îndeplinirii tuturor obligaţiilor declarative înscrise în vectorul fiscal, în termen de 15 zile de la data primirii prezentei notificări.

De asemenea, vă comunicăm că, potrivit art. 2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inactivitatea fiscală se înscrie atât în cazierul fiscal al contribuabilului declarat inactiv, cât şi în cazierul fiscal al reprezentanţilor legali ai acestuia.

Pentru informaţii suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este doamna/domnul . . . . . . . . . ., la sediul nostru sau la numărul de telefon . . . . . . . . . ., între orele . . . . . . . . . . .

În speranţa că veţi da curs solicitării noastre, vă mulţumim.

   
  Conducătorul unităţii fiscale,
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura şi ştampila unităţii . . . . . . . . . .
   
  Întocmit
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Funcţia . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .

cod M.F.P. 14.13.07.99/1

www.anaf.ro

 

b) se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;


+ Punere în aplicare prin Ordin 1847/2014 :

 

ANEXA Nr. 5g)

         
  Sigla
D.G.R.F.P./
D.G.A.M.C.
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili/
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice . . . . . . . . . .
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice . . . . . . . . . .
Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - DGRFP 
Bucureşti
Administraţia Sectorului . . . . . . . . . . a Finanţelor Publice
Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .
Adresa:
Tel.:
Fax:
E-mail:

 

AVIZ 
privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. b)/lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru organele de inspecţie fiscală

Având în vedere dispoziţiile art. 781 alin. (1) lit. b)/lit. c)/art. 781 alin. (3)/art. 781 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă înaintăm propunerea de:

a) declarare a inactivităţii fiscale;

b) aprobare/respingere a solicitării de reactivare;

c) aprobare/respingere a solicitării de îndreptare a erorii materiale a contribuabilului:

Denumirea . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . .

Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

Motivaţia propunerii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
  Conducătorul organului de inspecţie fiscală,
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura şi ştampila unităţii . . . . . . . . . .

cod M.F.P. 14.13.26.99/a

www.anaf.ro

 

c) organele fiscale au constatat că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat, potrivit procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.


+ Punere în aplicare prin Ordin 1847/2014 :

ANEXA Nr. 5g)

         
  Sigla
D.G.R.F.P./
D.G.A.M.C.
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili/
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice . . . . . . . . . .
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice . . . . . . . . . .
Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - DGRFP 
Bucureşti
Administraţia Sectorului . . . . . . . . . . a Finanţelor Publice
Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .
Adresa:
Tel.:
Fax:
E-mail:

 

AVIZ 
privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. b)/lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru organele de inspecţie fiscală

Având în vedere dispoziţiile art. 781 alin. (1) lit. b)/lit. c)/art. 781 alin. (3)/art. 781 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă înaintăm propunerea de:

a) declarare a inactivităţii fiscale;

b) aprobare/respingere a solicitării de reactivare;

c) aprobare/respingere a solicitării de îndreptare a erorii materiale a contribuabilului:

Denumirea . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . .

Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

Motivaţia propunerii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
  Conducătorul organului de inspecţie fiscală,
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura şi ştampila unităţii . . . . . . . . . .

cod M.F.P. 14.13.26.99/a

www.anaf.ro

ANEXA Nr. 5h)

         
  Sigla
D.G.A.F.
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia generală antifraudă fiscală
Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .
Adresa:
Tel.:
Fax:
E-mail:

 

AVIZ 
privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru Direcţia generală antifraudă fiscală

Având în vedere dispoziţiile art. 781 alin. (1) lit. c)/art. 781 alin. (3)/art. 781 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă înaintăm propunerea de:

a) declarare a inactivităţii fiscale;

b) aprobare/respingere a solicitării de reactivare;

c) aprobare/respingere a solicitării de îndreptare a erorii materiale a contribuabilului:

Denumirea . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . . Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

Motivaţia propunerii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
  Inspector general antifraudă,
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura şi ştampila unităţii . . . . . . . . . .

cod M.F.P. 14.13.07.99/d.i.

www.anaf.ro

___________
Pus în aplicare prin Procedură din 01/07/2014 începând cu 18.07.2014.
Pus în aplicare prin Procedură din 01/07/2014 începând cu 18.07.2014.

 

+ Punere în aplicare prin Ordin 1847/2014 :

 

ANEXA Nr. 5a)

         
  Sigla
D.G.R.F.P./
D.G.A.M.C.
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice . . . . . . . . . .
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili
Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .
Adresa:
Tel.:
Fax:
E-mail:

 

DECIZIE DE DECLARARE ÎN INACTIVITATE

Către:

Denumirea . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . .

Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

Având în vedere dispoziţiile art. 781 alin. (1) lit. a)/lit. b)/lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că, începând cu data comunicării prezentei decizii, sunteţi declarat inactiv.

Motivaţia declarării în inactivitate fiscală

În termen de 5 zile de la data comunicării prezentei decizii veţi fi înscris în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, afişat pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la secţiunea "Informaţii publice". Prezenta decizie produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, conform art. 781 alin. (10) din Codul de procedură fiscală.

Menţionăm că, începând cu data declarării în inactivitate fiscală, sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (11) şi (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

De asemenea, potrivit art. 2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inactivitatea fiscală se înscrie atât în cazierul fiscal al contribuabilului declarat inactiv, cât şi în cazierul fiscal al reprezentanţilor legali ai acestuia.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   
  Director general
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura şi ştampila unităţii . . . . . . . . . .

cod M.F.P. 14.13.26.90

www.anaf.ro

 

+ Punere în aplicare prin Procedură Procedura de îndreptare a erorilor materiale din 01.07.2014... din 01/07/2014 :

 

I. Procedura privind reactivarea contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit art. 781 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Codul de procedură fiscală
A. Prevederi generale
1. Pentru a fi reactivaţi, contribuabilii declaraţi inactivi, potrivit art. 781 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Codul de procedură fiscală, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să îşi îndeplinească toate obligaţiile declarative prevăzute de lege;
b) să nu înregistreze obligaţii fiscale restante;
c) organele fiscale să constate că aceştia funcţionează la domiciliul fiscal declarat.
2. Condiţia prevăzută la pct. 1 lit. a) se consideră îndeplinită şi în cazul în care obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organele de inspecţie fiscală.
3. Contribuabilii pentru care s-a deschis procedura insolvenţei în formă simplificată, contribuabilii care au intrat în faliment sau cei pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare se reactivează de organul fiscal, la cererea acestora, după îndeplinirea obligaţiilor declarative.
4. Reactivarea contribuabililor se face cu data comunicării deciziei de reactivare. Decizia de reactivare produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi.
5. Sediile secundare înregistrate fiscal ale contribuabililor reactivaţi sunt considerate active începând cu data reactivării contribuabililor care le-au înfiinţat.
B. Fluxul de reactivare a contribuabililor inactivi
1. În cazul în care un contribuabil îndeplineşte condiţiile de reactivare, acesta poate solicita reactivarea, prin depunerea unei cereri la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat.
2. După primirea cererii, compartimentul de specialitate verifică în evidenţele fiscale proprii dacă respectivul contribuabil îndeplineşte condiţiile de reactivare prevăzute la secţiunea A pct. 1.
3. Verificarea îndeplinirii obligaţiilor declarative se realizează de către compartimentul cu atribuţii în gestionarea declaraţiilor fiscale.
4. Perioada supusă verificării cuprinde termenele de declarare aferente perioadei de prescripţie a dreptului organelor fiscale de a stabili obligaţii fiscale, inclusiv pentru perioada în care contribuabilul a fost declarat inactiv.
5. Se consideră că un contribuabil şi-a îndeplinit obligaţiile declarative pentru perioada în care acesta a beneficiat de regimul derogatoriu de declarare sau pentru care obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organele de inspecţie fiscală.
6. Îndeplinirea obligaţiilor de plată se verifică de compartimentul cu atribuţii în organizarea evidenţei pe plătitori, la solicitarea compartimentului de specialitate.
7. Dacă între datele şi documentele furnizate de contribuabil prin cerere şi datele din evidenţa fiscală există neconcordanţe privitoare la îndeplinirea obligaţiilor de declarare şi plată, compartimentul de specialitate solicită prezenţa contribuabilului la sediul său, în vederea clarificării situaţiei fiscale, prin transmiterea notificării prevăzute în anexa nr. 5f) la ordin.
8. Notificarea se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.
9. În cazul în care contribuabilul notificat nu se prezintă pentru clarificarea situaţiei fiscale în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, solicitarea de reactivare se respinge.
10. În acest caz, compartimentul de specialitate întocmeşte o notă care cuprinde, în mod obligatoriu, motivaţia respingerii şi la care se anexează notificarea transmisă contribuabilului. Nota se supune aprobării conducătorului organului fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aprobă de directorul general adjunct care coordonează Compartimentul registrul contribuabililor.
11. În baza notei aprobate, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de respingere a cererii de reactivare, care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul deciziei de respingere a cererii de reactivare este prevăzut în anexa nr. 5d) la ordin.
12. Decizia de respingere a cererii de reactivare se emite în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal.
13. În cazul în care contribuabilul revine cu o nouă cerere, se reia procedura prevăzută la pct. 1-12.
14. Rezultatele analizei efectuate se înscriu într-un referat, care cuprinde, pentru fiecare contribuabil:
- datele de identificare ale acestuia (denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală);
- numărul şi data deciziei prin care respectivul contribuabil a fost declarat inactiv;
- motivaţia propunerii de reactivare.
15. Referatul se avizează, după caz, de directorul general adjunct care coordonează Compartimentul registrul contribuabililor, în cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, sau de conducătorul organului fiscal competent.
16.1. Referatul cuprinzând contribuabilii propuşi pentru reactivare se transmite organului de inspecţie fiscală competent, în vederea verificării condiţiei de reactivare prevăzute la art. 781 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală, numai pentru contribuabilii declaraţi inactivi, potrivit art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, sau pentru contribuabilii care au fost propuşi pentru declararea în inactivitate de către organele de inspecţie fiscală şi declaraţi inactivi, potrivit art. 781 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul de procedură fiscală.
16.2. În cazul în care propunerea de inactivare a contribuabilului a fost făcută de către Direcţia generală antifraudă fiscală, referatul se transmite acesteia, în vederea verificării condiţiei de reactivare prevăzute la art. 781 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală.
17. Ca urmare a controlului, organul de inspecţie fiscală sau Direcţia generală antifraudă fiscală întocmeşte documentaţia specifică, precum şi avizul cuprinzând propunerea de reactivare sau respingerea cererii, pentru fiecare contribuabil, înscriind ca motivaţie dacă a fost îndeplinită sau nu condiţia de reactivare prevăzută la art. 781 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală.
18. Avizul se semnează de conducătorul organului de inspecţie fiscală competent sau al Direcţiei generale antifraudă fiscală, după caz, şi se transmite organului fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul.
19. Pe baza referatului aprobat şi a avizului, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de reactivare, care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul deciziei de reactivare este prevăzut în anexa nr. 5b) la ordin.
20. Decizia de reactivare se emite în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal.
21. În termen de cel mult 5 zile de la data comunicării deciziei de reactivare, potrivit legii, compartimentul de specialitate înscrie în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, prin intermediul Direcţiei generale de tehnologia informaţiei, următoarele date:
a) denumirea contribuabilului;
b) codul de identificare fiscală;
c) domiciliul fiscal;
d) data reactivării, şi anume data comunicării deciziei de reactivare a contribuabilului;
e) denumirea organului fiscal care a emis decizia de reactivare, respectiv direcţia generală regională a finanţelor publice sau Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, după caz.
22. Dacă, în urma solicitării depuse de contribuabil, se constată că respectivul contribuabil nu îndeplineşte condiţiile de reactivare prevăzute la secţiunea A pct. 1 lit. a) şi b), compartimentul de specialitate întocmeşte o notă care va cuprinde în mod obligatoriu motivaţia respingerii cererii. Nota se supune aprobării conducătorului organului fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aprobă de directorul general adjunct care coordonează Compartimentul registrul contribuabililor.
23. În baza notei aprobate sau a avizului privind respingerea cererii, după caz, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de respingere a cererii de reactivare, care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul deciziei de respingere a cererii de reactivare este prevăzut în anexa nr. 5d) la ordin.
24. Decizia de respingere a cererii de reactivare se emite în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal.
25. Documentaţia care a stat la baza aprobării/respingerii cererii de reactivare se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
26. Procedura prevăzută de prezentul capitol, cu excepţia secţiunii B pct. 6 şi 16.1-18, se aplică şi în cazul reactivării, după îndeplinirea obligaţiilor declarative, a contribuabililor pentru care s-a deschis procedura insolvenţei în formă simplificată, a contribuabililor care au intrat în faliment sau a contribuabililor pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare.
IV. Dispoziţii finale
La data radierii unui contribuabil, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal sistează procedura în derulare. În acest sens se întocmeşte un referat motivat, care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

(2) Declararea contribuabililor inactivi, precum şi reactivarea acestora se fac de către organul fiscal, prin decizie, emisă conform competenţelor şi procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care se comunică contribuabilului.
(3) Contribuabilii declaraţi inactivi se reactivează dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) îşi îndeplinesc toate obligaţiile declarative prevăzute de lege;
b) nu înregistrează obligaţii fiscale restante;
___________
Litera b) a fost modificată prin punctul 6. din Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 începând cu 28.02.2014.

c) organele fiscale au constatat că funcţionează la domiciliul fiscal declarat.


+ Punere în aplicare prin Procedură Procedura de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi di... din 01/07/2014 :


II. Procedura privind verificarea îndeplinirii condiţiei de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit art. 781 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală, la propunerea organelor de inspecţie fiscală
1. În vederea verificării condiţiei de reactivare prevăzute la art. 781 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor transmite organului de inspecţie fiscală competent referatul privind contribuabilii propuşi pentru reactivare, numai pentru contribuabilii prevăzuţi la cap. I secţiunea B pct. 16.1.
2. După primirea referatului, organul de inspecţie fiscală se va deplasa la domiciliul fiscal declarat al contribuabilului pentru efectuarea unui control în vederea constatării faptului că acesta funcţionează la domiciliul fiscal declarat.
În acest sens, organul de inspecţie fiscală verifică existenţa faptică a spaţiului aferent domiciliului fiscal declarat şi, după caz, a sediilor secundare declarate, precum şi dacă contribuabilul desfăşoară activitatea comercială în limita obiectului înscris în autorizaţia de funcţionare, dacă spaţiul folosit ca domiciliu fiscal/sediu secundar permite desfăşurarea activităţilor pentru care societatea este autorizată.
3. La finalizarea controlului, organul de inspecţie fiscală va întocmi un dosar care va cuprinde:
a) proces-verbal la care se vor anexa documentele justificative care să ateste că respectivul contribuabil funcţionează la domiciliul fiscal declarat;
b) avizul privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, după caz, prevăzut în anexa nr. 5g) la ordin, care va cuprinde şi motivaţia dacă a fost îndeplinită sau nu condiţia de reactivare, prevăzută la art. 781 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală, semnat de conducătorul organului de inspecţie fiscală competent.
4. Dosarul cuprinzând documentele privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, prevăzut la pct. 3, va fi întocmit în două exemplare, un exemplar împreună cu avizul privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, după caz, va fi transmis organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil, în vederea întocmirii de către compartimentul de specialitate a deciziei de reactivare sau a deciziei de respingere a cererii de reactivare, iar celălalt exemplar rămâne la organul de inspecţie fiscală care l-a întocmit.
III. Procedura privind verificarea îndeplinirii condiţiei de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit art. 781 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală, la propunerea Direcţiei generale antifraudă fiscală
1. În vederea verificării condiţiei de reactivare prevăzute la art. 781 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală, pentru contribuabilii declaraţi inactivi la propunerea Direcţiei generale antifraudă fiscală, organul fiscal cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor transmite Direcţiei generale antifraudă fiscală referatul privind contribuabilii propuşi pentru reactivare.
2. După primirea referatului, organul de control se va deplasa la domiciliul fiscal declarat al contribuabilului pentru efectuarea unui control în vederea constatării faptului că acesta funcţionează la domiciliul fiscal declarat.
În acest sens, organul de control verifică existenţa faptică a spaţiului aferent domiciliului fiscal declarat şi, după caz, a sediilor secundare declarate, precum şi dacă contribuabilul desfăşoară activitatea comercială în limita obiectului înscris în autorizaţia de funcţionare, dacă spaţiul folosit ca domiciliu fiscal/sediu secundar permite desfăşurarea activităţilor pentru care societatea este autorizată.
3. La finalizarea controlului, organul de control va întocmi un dosar care va cuprinde:
a) proces-verbal la care se vor anexa documentele justificative care să ateste că respectivul contribuabil funcţionează la domiciliul fiscal declarat;
b) avizul privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, după caz, prevăzut în anexa nr. 5h) la ordin, care va cuprinde şi motivaţia dacă a fost îndeplinită sau nu condiţia de reactivare, prevăzută la art. 781 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală, semnat de conducătorul organului de control.
4. Dosarul cuprinzând documentele privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, prevăzut la pct. 3, va fi întocmit în două exemplare, un exemplar împreună cu avizul privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, după caz, va fi transmis organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil, în vederea întocmirii de către compartimentul de specialitate a deciziei de reactivare sau a deciziei de respingere a cererii de reactivare, iar celălalt exemplar rămâne la organul de control care l-a întocmit.
IV. Dispoziţii finale
La data radierii unui contribuabil, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal sistează procedura în derulare. În acest sens se întocmeşte un referat motivat, care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

+ Punere în aplicare prin Ordin 1847/2014 :

 

ANEXA Nr. 5b)

         
  Sigla
D.G.R.F.P./
D.G.A.M.C.
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice . . . . . . . . . .
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili
Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .
Adresa:
Tel.:
Fax:
E-mail:

 

DECIZIE DE REACTIVARE

Către:

Denumirea . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . .

Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

Având în vedere dispoziţiile art. 781 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că, începând cu data comunicării prezentei decizii, sunteţi reactivat.

În termen de 5 zile de la data comunicării prezentei decizii veţi fi înscris în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, afişat pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la secţiunea "Informaţii publice". Prezenta decizie produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, conform art. 781 alin. (10) din Codul de procedură fiscală.

În situaţia în care, înaintea declarării inactivităţii fiscale, aveaţi calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, după reactivare veţi fi înregistrat din oficiu în scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. (91) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data reactivării.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   
  Director general
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura şi ştampila unităţii . . . . . . . . . .

cod M.F.P. 14.13.26.91

www.anaf.ro

 

(4) Condiţia prevăzută la alin. (3) lit. a) se consideră îndeplinită şi în cazul în care obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organele fiscale.

 

+ Punere în aplicare prin Ordin 1847/2014 :

ANEXA Nr. 5b)

         
  Sigla
D.G.R.F.P./
D.G.A.M.C.
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice . . . . . . . . . .
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili
Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .
Adresa:
Tel.:
Fax:
E-mail:

 

DECIZIE DE REACTIVARE

Către:

Denumirea . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . .

Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

Având în vedere dispoziţiile art. 781 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că, începând cu data comunicării prezentei decizii, sunteţi reactivat.

În termen de 5 zile de la data comunicării prezentei decizii veţi fi înscris în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, afişat pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la secţiunea "Informaţii publice". Prezenta decizie produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, conform art. 781 alin. (10) din Codul de procedură fiscală.

În situaţia în care, înaintea declarării inactivităţii fiscale, aveaţi calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, după reactivare veţi fi înregistrat din oficiu în scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. (91) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data reactivării.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   
  Director general
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura şi ştampila unităţii . . . . . . . . . .

cod M.F.P. 14.13.26.91

www.anaf.ro

 

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), contribuabilii pentru care s-a deschis procedura insolvenţei în formă simplificată, contribuabilii care au intrat în faliment sau contribuabilii pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare se reactivează de organul fiscal, la cererea acestora, după îndeplinirea obligaţiilor declarative.
(6) Ori de câte ori se constată că un contribuabil a fost declarat inactiv din eroare, organul fiscal emitent anulează decizia de declarare a contribuabilului ca inactiv, cu efect pentru viitor şi pentru trecut.
(7) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală organizează evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi/reactivaţi în cadrul Registrului contribuabililor inactivi/reactivaţi, care conţine:
a) datele de identificare a contribuabilului;
b) data declarării ca inactiv a contribuabilului;
c) data reactivării;
d) denumirea organului fiscal care a emis decizia de declarare în inactivitate/reactivare;
e) alte menţiuni.


+ Punere în aplicare prin Ordin 1847/2014 :

 

ANEXA Nr. 7
ORGANIZAREA
Registrului contribuabililor inactivi/reactivaţi
1. Se organizează evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi/reactivaţi în cadrul Registrului contribuabililor inactivi/reactivaţi, cu următoarea structură:
a) datele de identificare a contribuabilului:
- denumirea contribuabilului;
- codul de identificare fiscală;
- domiciliul fiscal;
b) situaţia curentă a contribuabilului, care cuprinde, după caz, informaţii referitoare la:
b1) date privind declararea inactivităţii fiscale:
- data declarării ca inactiv (zz/ll/aa), şi anume data comunicării deciziei de declarare în inactivitate contribuabilului;
- numărul şi data deciziei de declarare în inactivitate;
- organul fiscal care a emis decizia de declarare în inactivitate, respectiv direcţia generală regională a finanţelor publice sau Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, după caz;
- data înscrierii inactivităţii fiscale în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi;
- data anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA (zz/ll/aa);
b2) date privind reactivarea:
- data reactivării ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de reactivare (zz/ll/aa), şi anume data comunicării deciziei de reactivare;
- numărul şi data deciziei de reactivare;
- data înscrierii deciziei de reactivare în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi;
- organul fiscal care a emis decizia de reactivare, respectiv direcţia generală regională a finanţelor publice sau Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, după caz;
- data reînregistrării în scopuri de TVA;
b3) date privind încetarea activităţii/radierea contribuabilului:
- data încetării activităţii/radierii;
c) situaţia anterioară a contribuabilului (istoricul), care cuprinde, după caz:
- perioadele anterioare de inactivitate (de la zz/ll/aa până la zz/ll/aa). Pentru fiecare perioadă de inactivitate se vor menţiona data anulării codului de TVA, data reînregistrării în scopuri de TVA şi ordinul/decizia prin care a fost declarat inactiv sau a fost reactivat, după caz;
- data radierii.
2. În cazul contribuabililor care au sedii secundare, în evidenţă se înscriu şi sediile secundare înregistrate fiscal.
3.1. Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi se actualizează în termen de 5 zile de la data comunicării fiecărei decizii de declarare în inactivitate, reactivare sau a deciziei de îndreptare a erorii materiale.
3.2. Erorile de operare în Registrul contribuabililor declaraţi inactivi/reactivaţi se corectează de către Direcţia generală de tehnologia informaţiei, în baza unui referat motivat, avizat de către conducătorul compartimentului de specialitate şi aprobat de conducătorul organului fiscal.
4. Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi se actualizează cu contribuabilii radiaţi, înscriind pentru fiecare contribuabil data radierii/încetării activităţii. Contribuabilii radiaţi se menţin în evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au fost radiaţi.
5. Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi se afişează pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la secţiunea "Informaţii publice".

(8) Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi este public şi se afişează pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(9) Înscrierea în registrul prevăzut la alin. (8) se face de către organul fiscal emitent, după comunicarea deciziei de declarare în inactivitate/reactivare, în termen de cel mult 5 zile de la data comunicării.
___________
Alineatul (9) a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanţă nr. 8/2013 începând cu 01.02.2013.

(10) Decizia de declarare în inactivitate/reactivare produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în registrul prevăzut la alin. (8).
___________
Alineatul (10) a fost modificat prin punctul 6. din Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 începând cu 28.02.2014.
___________
Pus în aplicare prin Procedură din 01/07/2014 începând cu 18.07.2014.
ARTICOLUL 781 a fost introdus prin punctul 27. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.

 

+ Punere în aplicare ARTICOLUL 781 prin Ordin 1847/2014 :

 

ANEXA Nr. 6

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor

Decizie de declarare în inactivitate

1. Denumire: Decizie de declarare în inactivitate

2. Cod: M.F.P. 14.13.26.90

3. Format: A4/t1

4. Se tipăreşte

- într-o singură culoare;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: set (două file)

6. Se difuzează gratuit.

7. Se utilizează pentru declararea stării de inactivitate a contribuabililor.

8. Se întocmeşte în două exemplare; de organul fiscal competent.

9. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

10. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Decizie de reactivare

1. Denumire: Decizie de reactivare

2. Cod: M.F.P. 14.13.26.91

3. Format: A4/t1

4. Se tipăreşte

- într-o singură culoare;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: set (două file)

6. Se difuzează gratuit.

7. Se utilizează pentru reactivarea contribuabililor declaraţi inactivi.

8. Se întocmeşte în două exemplare; de organul fiscal competent.

9. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

10. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Decizie de îndreptare a erorii materiale

1. Denumire: Decizie de îndreptare a erorii materiale

2. Cod: M.F.P. 14.13.26.92

3. Format: A4/t1

4. Se tipăreşte

- într-o singură culoare;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: set (două file)

6. Se difuzează gratuit.

7. Se utilizează pentru anularea deciziei de declarare în inactivitate/reactivare.

8. Se întocmeşte în două exemplare; de organul fiscal competent.

9. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

10. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Decizie de respingere a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale

1. Denumire: Decizie de respingere a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale

2. Cod: M.F.P. 14.13.26.93

3. Format: A4/t1

4. Se tipăreşte

- într-o singură culoare;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: set (două file)

6. Se difuzează gratuit.

7. Se utilizează pentru respingerea cererii de reactivare şi a cererii de îndreptare a erorii materiale.

8. Se întocmeşte în două exemplare; de organul fiscal competent.

9. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

10. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv, potrivit prevederilor art. 781 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

1. Denumire: Notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv, potrivit prevederilor art. 781 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

2. Cod: M.F.P. 14.13.07.99/1

3. Format: A4/t1

4. Se tipăreşte

- într-o singură culoare;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: set (două file)

6. Se difuzează gratuit.

7. Se utilizează pentru notificarea contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi.

8. Se întocmeşte în două exemplare; de organul fiscal competent.

9. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

10. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Notificare privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa fiscală

1. Denumire: Notificare privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa fiscală

2. Cod: M.F.P. 14.13.07.99/2

3. Format: A4/t1

4. Se tipăreşte

- într-o singură culoare;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: set (două file)

6. Se difuzează gratuit.

7. Se utilizează: pentru notificarea contribuabililor care solicită reactivarea/ştergerea din evidenţa contribuabililor inactivi ca urmare a unei erori.

8. Se întocmeşte în două exemplare; de organul fiscal competent.

9. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

10. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. b)/lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru organele de inspecţie fiscală

1. Denumire: Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. b)/lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru organele de inspecţie fiscală

2. Cod: M.F.P. 14.13.26.99/a

3. Format: A4/t1

4. Se tipăreşte

- într-o singură culoare;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: set (două file)

6. Se difuzează gratuit.

7. Se utilizează în vederea declarării în inactivitate/reactivării contribuabililor, precum şi în vederea îndreptării erorii materiale.

8. Se întocmeşte în două exemplare; de organul de inspecţie fiscală competent.

9. Circulă:

- originalul la organul fiscal competent care întocmeşte decizia de declarare în inactivitate;

- copia la organul de inspecţie fiscală.

10. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru Direcţia generală antifraudă fiscală

1. Denumire: Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru Direcţia generală antifraudă fiscală

2. Cod: M.F.P. 14.13.07.99/d.i.

3. Format: A4/t1

4. Se tipăreşte

- într-o singură culoare;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: set (două file)

6. Se difuzează gratuit.

7. Se utilizează în vederea declarării în inactivitate/reactivării contribuabililor, precum şi în vederea îndreptării erorii materiale.

8. Se întocmeşte în două exemplare; de Direcţia generală antifraudă fiscală.

9. Circulă:

- originalul la organul fiscal competent care întocmeşte decizia de declarare în inactivitate;

- copia la Direcţia generală antifraudă fiscală.

10. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.

NOTĂ: 

În spaţiul în care este menţionată sigla direcţiei generale regionale a finanţelor publice/Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili/Direcţiei generale antifraudă fiscală se va insera, la editarea fiecărui formular, sigla direcţiei generale regionale a finanţelor publice care coordonează organul fiscal competent/Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili/Direcţiei generale antifraudă fiscală, după caz, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 5f)

         
  Sigla
D.G.R.F.P./
D.G.A.M.C.
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice . . . . . . . . . .
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili
Unitatea fiscală . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .
Adresa:
Tel.:
Fax:
E-mail:

 

NOTIFICARE
privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa fiscală

Către:

Denumirea . . . . . . . . . .

Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

Judeţul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., codul poştal . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . .

Din analiza Cererii dumneavoastră de eliminare din Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, ca urmare a unei erori/Cererii de reactivare, înregistrată sub nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . ., a rezultat că există neconcordanţe între datele furnizate de dumneavoastră în cerere şi evidenţele fiscale privind depunerea formularelor:

□ 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat";

□ 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate";

□ 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit";

□ 300 "Decont de taxă pe valoarea adăugată";

□ 301 "Decont special de taxă pe valoarea adăugată";

□ 390 VIES "Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri";

□ 394 "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional", precum şi/sau privind plata următoarelor obligaţii fiscale:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vă rugăm ca, în termen de 15 zile de la data primirii prezentei notificări, să vă prezentaţi la sediul nostru, în vederea clarificării acestei situaţii.

Pentru informaţii suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este doamna/domnul . . . . . . . . . ., la sediul nostru sau la numărul de telefon . . . . . . . . . ., între orele . . . . . . . . . . .

În cazul în care nu veţi da curs solicitării în termenul menţionat mai sus, cererea dumneavoastră va fi respinsă.

   
  Conducătorul unităţii fiscale,
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura şi ştampila unităţii . . . . . . . . . .
   
  Întocmit
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Funcţia . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .

cod M.F.P. 14.13.07.99/2

www.anaf.ro

ANEXA Nr. 5c)

         
  Sigla
D.G.R.F.P./
D.G.A.M.C.
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice . . . . . . . . . .
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili
Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .
Adresa:
Tel.:
Fax:
E-mail:

 

DECIZIE DE ÎNDREPTARE A ERORII MATERIALE

Către:

Denumirea . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . .

Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

Având în vedere dispoziţiile art. 781 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât s-a constatat că aţi fost declarat inactiv/reactivat din eroare, vă comunicăm anularea Deciziei de declarare în inactivitate/Deciziei de reactivare nr . . din data de . . . . . . . . . ./a poziţiei nr. . . . . . . . . . . din Lista contribuabililor declaraţi inactivi/reactivaţi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., cu efect pentru viitor şi pentru trecut.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   
  Director general,
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura şi ştampila unităţii . . . . . . . . . .

cod M.F.P. 14.13.26.92

www.anaf.ro

 

 

ANEXA Nr. 5d)

         
  Sigla
D.G.R.F.P./
D.G.A.M.C.
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice . . . . . . . . . .
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili
Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .
Adresa:
Tel.:
Fax:
E-mail:

 

DECIZIE DE RESPINGERE
a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale

Către:

Denumirea . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . .

Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

Ca urmare a Cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . şi având în vedere dispoziţiile art. 781 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 781 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, prin prezenta decizie vă comunicăm că cererea dumneavoastră a fost respinsă.

Motivaţia respingerii cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   
  Director general,
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura şi ştampila unităţii . . . . . . . . . .

cod M.F.P. 14.13.26.93

www.anaf.ro

 

ARTICOLUL 79
Obligaţia de a conduce evidenţa fiscală

 

(1) În vederea stabilirii stării de fapt fiscale şi a obligaţiilor fiscale de plată datorate, contribuabilii sunt obligaţi să conducă evidenţe fiscale, potrivit actelor normative în vigoare.
(2) În vederea stabilirii preţurilor de transfer, contribuabilii care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate au obligaţia ca, la solicitarea organului fiscal competent, să întocmească şi să prezinte, în termenele stabilite de acesta, dosarul preţurilor de transfer. Conţinutul dosarului preţurilor de transfer, precum şi condiţiile în care se solicită acesta se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 11. din Ordonanţă nr. 2/2012 începând cu 02.02.2012.

(3) Sunt evidenţe fiscale registrele, situaţiile, precum şi orice alte înscrisuri care, potrivit legislaţiei fiscale, trebuie întocmite în mod obligatoriu în scopul stabilirii stării de fapt fiscale şi a creanţelor şi obligaţiilor fiscale, cum ar fi: jurnalul pentru vânzări, jurnalul pentru cumpărări, registrul de evidenţă fiscală şi altele asemenea.
___________
Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 28. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.

 

+ Punere în aplicare ARTICOLUL 79 prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/20... din 01/07/2004 :

 

Norme metodologice:
76.1. Sunt evidenţe fiscale registrele, situaţiile, precum şi orice alte înscrisuri care, potrivit legislaţiei fiscale, trebuie întocmite în mod obligatoriu în scopul stabilirii stării de fapt fiscale şi a creanţelor şi obligaţiilor fiscale, cum ar fi: jurnal pentru vânzări, jurnal pentru cumpărări, registrul de evidenţă fiscală şi altele asemenea.

 

ARTICOLUL 80
Reguli pentru conducerea evidenţei contabile şi fiscale

 

(1) Evidenţele contabile şi fiscale vor fi păstrate, după caz, la domiciliul fiscal al contribuabilului, la sediile secundare ale acestuia, inclusiv pe suport electronic, sau pot fi încredinţate spre păstrare unei societăţi autorizate, potrivit legii, să presteze servicii de arhivare.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), evidenţele contabile şi fiscale ale exerciţiului financiar în curs se păstrează, după caz, la domiciliul fiscal al contribuabililor, la sediile secundare ale acestora sau, în perioada 1-25 a lunii următoare, la sediul persoanei fizice ori juridice autorizate pentru prelucrarea lor în vederea întocmirii declaraţiilor fiscale.
(3) Dispoziţiile legale privind păstrarea, arhivarea şi limba folosită pentru evidenţele contabile sunt aplicabile şi pentru evidenţele fiscale.
(4) În cazul în care evidenţele contabile şi fiscale sunt ţinute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe lângă datele arhivate în format electronic contribuabilul este obligat să păstreze şi să prezinte aplicaţiile informatice cu ajutorul cărora le-a generat.
(5) Contribuabilii sunt obligaţi să evidenţieze veniturile realizate şi cheltuielile efectuate din activităţile desfăşurate, prin întocmirea registrelor sau a oricăror alte documente prevăzute de lege.
(6) Contribuabilii sunt obligaţi să utilizeze pentru activitatea desfăşurată documente primare şi de evidenţă contabilă stabilite prin lege, achiziţionate numai de la unităţile stabilite prin normele legale în vigoare, şi să completeze integral rubricile formularelor, corespunzător operaţiunilor înregistrate.
(7) Organul fiscal poate lua în considerare orice evidenţe relevante pentru impunere ţinute de contribuabil.

 

TITLUL V
 Declaraţia fiscală

 

ARTICOLUL 81
Obligaţia de a depune declaraţii fiscale

 

(1) Declaraţia fiscală se depune de către persoanele obligate potrivit Codului fiscal, la termenele stabilite de acesta.
(11) Declaraţiile fiscale sunt documente care se referă la:
a) impozitele, taxele şi contribuţiile datorate, în cazul în care, potrivit legii, obligaţia calculării impozitelor şi taxelor revine plătitorului;
b) impozitele colectate prin stopaj la sursă, în cazul în care plătitorul are obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vărsa impozite şi taxe;
c) bunurile şi veniturile impozabile, precum şi alte elemente ale bazei de impozitare, dacă legea prevede declararea acestora;
d) orice informaţii în legătură cu impozitele, taxele, contribuţiile, bunurile şi veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora.
___________
Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 29. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.

(2) În cazul în care Codul fiscal nu prevede, Ministerul Economiei şi Finanţelor va stabili termenul de depunere a declaraţiei fiscale.
(3) Obligaţia de a depune declaraţia fiscală se menţine şi în cazurile în care:
a) a fost efectuată plata obligaţiei fiscale;
b) obligaţia fiscală respectivă este scutită la plată, conform reglementărilor legale;
c) Abrogată prin punctul 30. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.
d) pentru obligaţia fiscală nu rezultă, în perioada de raportare, sume de plată, dar există obligaţia declarativă, conform legii.
(4) În caz de inactivitate temporară sau în cazul obligaţiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale, în funcţie de necesităţile administrării obligaţiilor fiscale. Asupra termenelor şi condiţiilor va decide organul fiscal potrivit competenţelor aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 5. din Ordonanţă de urgenţă nr. 46/2009 începând cu 25.05.2009.

 

+ Punere în aplicare ARTICOLUL 81 prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/20... din 01/07/2004 :

 

Norme metodologice:
78.1. Declaraţiile fiscale sunt documente prin care se declară:
a) impozitele, taxele şi contribuţiile datorate, în cazul în care, potrivit legii, obligaţia calculării impozitelor şi taxelor revine plătitorului;
b) bunurile şi veniturile impozabile, în cazul în care, potrivit legii, stabilirea impozitului şi a taxei se face de organul fiscal;
c) impozitele colectate prin stopaj la sursă, în cazul în care plătitorul are obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vărsa impozite şi taxe.

 

ARTICOLUL 82
Forma şi conţinutul declaraţiei fiscale

 

(1) Declaraţia fiscală se întocmeşte prin completarea unui formular pus la dispoziţie gratuit de organul fiscal.
(2) În declaraţia fiscală contribuabilul trebuie să calculeze cuantumul obligaţiei fiscale, dacă acest lucru este prevăzut de lege.
(3) Contribuabilul are obligaţia de a completa declaraţiile fiscale înscriind corect, complet şi cu bună-credinţă informaţiile prevăzute de formular, corespunzătoare situaţiei sale fiscale. Declaraţia fiscală se semnează de către contribuabil sau de către împuternicit.
(4) Obligaţia de semnare a declaraţiei fiscale se consideră a fi îndeplinită şi în următoarele situaţii:
a) în cazul transmiterii declaraţiilor fiscale prin sistemul electronic de plăţi. Data depunerii declaraţiei se consideră a fi data debitării contului plătitorului în baza acesteia;
b) în cazul transmiterii declaraţiilor fiscale prin sisteme electronice de transmitere la distanţă în condiţiile art. 83 alin. (1).
(5) Declaraţia fiscală trebuie însoţită de documentaţia cerută de prevederile legale.
(6) Pentru anumite categorii de obligaţii fiscale, stabilite prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, organul fiscal poate transmite contribuabililor formularele de declarare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, instrucţiunile de completare a acestora, alte informaţii utile, precum şi plicurile preadresate. În acest caz, contravaloarea corespondenţei se suportă de către organul fiscal.

___________
Pus în aplicare prin Ordin nr. 469/2007 începând cu 31.07.2007.

 

+ Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/20... din 01/07/2004 :

Norme metodologice:
79.1. În costul corespondenţei intră şi costul transmiterii de către contribuabil a plicului preadresat.

 

+ Punere în aplicare prin Ordin 588/2008 :


Art. 3. - Costurile poştale pentru transmiterile în regim "recomandat", precum şi costurile poştale pentru transmiterile returate sunt suportate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
Costurile poştale pentru trimiterile sosite cu indicaţia specială "CR" - recomandat, la unităţile fiscale destinatare, de la contribuabili sunt suportate de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, din bugetele proprii.
ANEXĂ*)
1. formularul 200 "Declaraţie privind veniturile realizate", cod 14.13.01.13;
2. Ghidul pentru completarea şi depunerea Declaraţiei privind veniturile realizate în anul 2007;
3. scrisoarea adresată contribuabililor, semnată de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
4. plicul "CR", destinat transmiterii declaraţiei de venit de către contribuabili;
5. plicul exterior pentru transmiterile documentelor pachetului informaţional către contribuabili.

*) Documentele menţionate la pct. 1-5 sunt reproduse în facsimil.

SIGLĂ MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Cabinet Preşedinte

Stimate contribuabil,
Obiectivul strategic major al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală constă în transformarea sa într-o administraţie europeană modernă, eficientă, asigurând mediul optim în care contribuabilii să-şi îndeplinească obligaţiile bugetare. În acest sens, Agenţia este preocupată să vă pună la dispoziţie servicii moderne şi uşor de utilizat.
Unul din serviciile destinate dumneavoastră şi oferit în mod gratuit de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este transmiterea/primirea prin poştă a declaraţiilor de venit, astfel încât dumneavoastră să vă puteţi îndeplini într-un mod cât mai simplu obligaţiile de declarare a veniturilor realizate în anul fiscal 2007.
Începând cu acest an, printre alte servicii moderne şi mai rapide puse la dispoziţia dumneavoastră, vor fi sistemul de depunere on-line a declaraţiilor fiscale, ca metodă alternativă la depunerea prin poştă a declaraţiilor fiscale, precum şi posibilitatea de plată prin card a sumelor datorate bugetului de stat, reprezentând impozit pe venit.
Totodată, în acest an, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală vă va pune la dispoziţie o bază unică de date, cu întrebări şi răspunsuri privind problematica fiscală. În acest fel, veţi fi ajutaţi în declararea veniturilor şi plata impozitelor.
Sperăm ca, prin utilizarea acestor servicii, dumneavoastră să vă puteţi îndeplini obligaţiile de declarare a veniturilor şi de plată a impozitelor, într-un mod cât mai simplu şi mai rapid, câştigând astfel timp preţios pentru activitatea dumneavoastră.
Vă mulţumesc anticipat pentru contribuţia dumneavoastră la realizarea veniturilor bugetului general consolidat.
IMAGINE
GHID PENTRU COMPLETAREA ŞI DEPUNEREA DECLARAŢIEI
PRIVIND VENITURILE REALIZATE ÎN ANUL 2007
Pentru completarea corectă a formularelor, vă rugăm să citiţi cu atenţie îndrumările de mai jos:
AVEŢI OBLIGAŢIA
de a depune Declaraţia privind veniturile realizate dacă, în anul 2007, aţi obţinut venituri din categoria:
1. Activităţi independente
2. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3. Venituri din activităţi agricole impuse în sistem real
4. Câştiguri din transferul titlurilor de valoare
5. Câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen
ATENŢIE!
În cazul în care aţi realizat mai multe categorii de venit din mai multe surse veţi completa, în cadrul aceluiaşi formular, câte un cartuş (ex.: cartuşul 1A-1B-1C, cartuşul 2A-2B-2C etc.), corespunzător fiecărei surse de venit. Dacă în anul 2007 aţi obţinut venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, nu aveţi obligaţia depunerii declaraţiei, cu excepţia situaţiei în care aţi depus declaraţia privind venitul estimat în luna decembrie 2007 şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate.
CUM COMPLETAŢI DECLARAŢIA PE VENIT - FORMULARUL 200
- în situaţia în care, în formularul 200 "Declaraţie privind veniturile realizate", datele dv. de identificare sunt completate eronat, vă rugăm să le corectaţi, pentru a corespunde datelor înscrise în documentul dv. de identitate (BI/CI) la momentul depunerii declaraţiei, caz în care, anexaţi copie după actul dv. de identitate.
I. DATE DE IDENTIFICAREA CONTRIBUABILULUI
Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal,
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - înscrieţi codul numeric personal din documentul dv. de identitate sau numărul de identificare fiscală, (NIF), atribuit de organul fiscal, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT
Cap. A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
rd. 1, rd. 2, rd. 3, rd. 4, rd. 6 şi rd. 7 se completează conform cerinţei.
rd. 5. Sediul - se completează adresa sediului sau a locului principal de desfăşurare a activităţii, după caz. În cazul în care activitatea se desfăşoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activităţii, după caz. Dacă realizaţi venituri din activităţi agricole, veţi înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul/terenurile, respectiv: municipiu, oraş, comună sau sector al municipiului Bucureşti, după caz.
rd. 8, rd. 9. Data începerii/încetării activităţii - se completează numai dacă aţi început/încetat activitatea în cursul anului fiscal 2007.
Dacă sunteţi persoană fizică autorizată care a încetat activitatea în cursul anului 2007, veţi înscrie data depunerii autorizaţiei de funcţionare la organul emitent.
Cap. B. VENIT NET/CÂŞTIG NET ANUAL
1. ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE
a) dacă aţi realizat venituri din activităţi comerciale, profesii libere, din drepturi de proprietate intelectuală determinate în sistem real şi aţi desfăşurat activitatea în mod individual, completaţi declaraţia, pe baza datelor din evidenţa contabilă, la rd. 1. Venit brut, rd. 2. Cheltuieli deductibile, rd. 2.1. Cheltuieli deductibile, rd. 3. Venit net, rd. 3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă şi rd. 5. Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală.
Precizări: în cazul persoanelor care realizează venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.
Declaraţia se completează pe baza documentelor eliberate de plătitorii de venit, astfel:
- la rd. 1. Venit brut - înscrieţi suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură, realizate în anul 2007, din toate sursele.
- la rd. 2.2. Cheltuieli forfetare - înscrieţi suma rezultată prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 40% la venitul brut realizat din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, altele decât cele aferente operelor de artă monumentală, sau prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 50% la venitul brut realizat din drepturile de proprietate intelectuală aferente operelor de artă monumentală.
- rd 2.4. Contribuţii sociale obligatorii plătite - se completează numai dacă aţi stabilit venitul net pe bază de cote forfetare de cheltuieli, cu suma reprezentând contribuţiile sociale obligatorii plătite.
ATENŢIE
- rd. 2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă - se completează din drepturi de proprietate intelectuală transmise prin succesiune, din exercitarea dreptului de suită sau ca remuneraţie compensatorie pentru copia privată, înscriind suma totală plătită organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori care, conform legii, au atribuţii de colectare şi de repartizare a veniturilor între titularii de drepturi.
b) dacă aţi realizat venituri din activităţi independente desfăşurate într-o formă de asociere, declaraţia se completează astfel:
b.1) În cazul asocierilor dintre persoane fizice, care nu dau naştere unei persoane juridice, completaţi numai rd. 3 (venit net), respectiv rd. 5 (pierdere fiscală/pierdere netă anuală) pe baza datelor de la cap. V din Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică, (formularul 204).
b.2) În cazul asocierilor constituite între persoane fizice şi persoane juridice române, care nu dau naştere unei persoane juridice, completaţi rd. 1, rd. 2 (cu rd. 2.4). rd. 3 şi rd. 3.1 sau rd. 5, după caz.
2. VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR
Declaraţia se completează la rd. 1. Venit brut, rd. 2. Cheltuieli deductibile, rd. 3. Venit net.
rd. 2.1. Cheltuieli deductibile - se completează dacă aţi optat pentru determinarea venitului net în sistem real, conform documentelor contabile.
rd. 2.2. Cheltuieli forfetare - se completează dacă aţi optat pentru determinarea venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, înscrieţi suma rezultată prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la venitul brut (rd. 1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului.
rd. 5. Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală - completaţi numai dacă aţi optat pentru determinarea venitului net/pierdere în sistem real, şi dacă în anul 2007 aţi înregistrat pierderi, înscrieţi suma reprezentând diferenţa obţinută prin scăderea rd. 1 din rd. 2.
În situaţia în care chiria/arenda reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei/arendei lunară evaluate la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de impunere.
În situaţia în care arenda se achită în natură, evaluarea în lei a acesteia se face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
3. VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE
a) dacă aţi realizat venituri din activităţi agricole determinate în sistem real şi aţi desfăşurat activitatea în mod individual, cap. B al declaraţiei se completează atât la rd. venit brut cât şi la rd. cheltuieli, respectiv venitul net sau pierderea realizată.
b) dacă aţi realizat venituri din activităţi agricole desfăşurate într-o formă de asociere, între persoane fizice, care nu dau naştere unei persoane juridice, declaraţia se completează numai la rd. 3 venit net, respectiv rd. 5 pierdere fiscală/pierdere netă anuală cu sumele înscrise în tabelul de la cap. V din Declaraţia anuală de venit pentru asociaţiile fără personalitate juridică, (formularul 204), corespunzătoare numelui dv.
Declaraţia se completează pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate în a cărei rază teritorială se află terenul.
În cazul în care în raza teritorială a aceleiaşi localităţi se află mai multe terenuri, se va depune o singură declaraţie.
4. CÂŞTIGURI DIN TRANSFERUL TITLURILOR DE VALOARE
Declaraţia se depune dacă aţi obţinut câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise şi aveţi obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, conform legii, în funcţie de perioada deţinerii.
Declaraţia se completează la rd. 4 Câştig net anual sau la rd. 5 Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală.
ATENŢIE! Dacă în anul 2007 aţi realizat câştiguri/pierderi din tranzacţionarea titlurilor de valoare, veţi evidenţia, în Declaraţie, în mod distinct, câştigul net anual/pierderea netă anuală din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deţinute mai mult de 365 de zile, precum şi câştigul net anual/pierderea netă anuală din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv.
La declaraţie anexaţi documente justificative privind tranzacţiile efectuate, eliberate de intermediari sau plătitorii de venit, din care să rezulte câştigul/pierderea declarat/declarată, precum şi impozitul calculat şi reţinut ca plată anticipată, pentru anul fiscal 2007.
5. CÂŞTIGURI DIN OPERAŢIUNI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE DE VALUTĂ LA TERMEN
Declaraţia se depune dacă aţi obţinut câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionale pe pieţe autorizate şi supravegheate de CNVM, şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.
Declaraţia se completează la rd. 4 Câştig net anual sau la rd. 5 Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală.
La declaraţie anexaţi documente justificative privind tranzacţiile efectuate, eliberate de intermediari sau plătitorii de venit, din care să rezulte câştigul/pierderea declarat/declarată, precum şi impozitul calculat şi reţinut ca plată anticipată, pentru anul fiscal 2007.
Cap. C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
Se completează la rd. 1., rd. 2. Venit net/Pierdere fiscală, dacă aţi realizat în anul fiscal 2007 venituri din activităţi independente scutite la plata impozitului pe venit, conform legislaţiei specifice.
III. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND 2% DIN IMPOZITUL PE VENITUL NET ANUAL IMPOZABIL/CÂŞTIGUL NET ANUAL.
Se completează conform cerinţei şi numai dacă aţi efectuat, în cursul anului fiscal 2007, cheltuieli cu burse private, conform legii şi solicitaţi restituirea acestora şi/sau optaţi pentru virarea unei sume reprezentând 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual pe fiecare sursă şi categorie de venit, pentru susţinerea unei singure entităţi nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează potrivit legii sau unei unităţi de cult.
Notă: dacă aţi realizat venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit, şi nu aveţi obligaţia depunerii declaraţiei, dar aţi efectuat în cursul anului fiscal 2007, cheltuieli cu burse private şi solicitaţi restituirea acestora şi/sau optaţi pentru virarea unei sume în contul unei entităţi nonprofit sau unei unităţi de cult, puteţi completa capitolul I, II, 1A, precum şi capitolul III din formularul 200.
Contractul privind acordarea bursei private şi documentele ce atestă plata bursei se prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declaraţia se transmite prin poştă, documentele de mai sus se anexează în copie.
Suma - se completează cu suma solicitată a fi virată în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult, în situaţia în care nu cunoaşteţi suma care poate fi virată, nu veţi completa rubrica "Suma", caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.
Cont bancar (IBAN) - înscrieţi codul IBAN al contului bancar al entităţii nonprofit/unităţii de cult (vă rugăm să vă asiguraţi de corectitudinea acestuia).
IV. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL
Se completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal al contribuabilului, completând datele de identificare a acestuia.
IMPORTANT!
1. Vă recomandăm să utilizaţi plicul primit pentru transmiterea prin poştă a declaraţiei de venit, iar depunerea acestuia la oficiile poştale să se facă în zilele lucrătoare, altfel taxele poştale suplimentare vor fi suportate de dv., întrucât C.N. Poşta Română percepe tarife poştale majorate pentru depunerile efectuate în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale.
2. Dacă aveţi nelămuriri referitoare la modul de completare a formularelor de Declaraţie, vă puteţi adresa organului fiscal de domiciliu, puteţi solicita informaţii la telefonul 0314.039.160 sau puteţi accesa pagina de Internet www.mfinante.ro, portal ANAF, domeniul Asistenţă contribuabili, subdomeniul Formulare care au ataşate şi instrucţiunile de completare.

         
  EXPEDITOR:    
    C. R.  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POŞTA ROMÂNĂ  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. 103/DO/001  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valabil 2007-2009  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SE TAXEAZĂ LA  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DESTINAŢIE  
  R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
  SIGLĂ    
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE    
  ADMINISTRARE FISCALĂ    
  Impozitul pe venit    
   

 

             
     
  EXPEDITOR: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE T. P.  
  ADMINISTRARE FISCALĂ POŞTA ROMÂNĂ  
  Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Nr. 103/DO/4000  
  Bucureşti, cod poştal 050741 Valabil 2007-2009  
    Bucureşti 83  
       
       
       
        SIGLĂ
      AGENŢIA NAŢIONALĂ DE
      ADMINISTRARE FISCALĂ
      Impozitul pe venit
                                                                   
  SIGLĂ DECLARAŢIE 200
  Agenţia Naţională de PRIVIND VENITURILE REALIZATE  
  Administrare Fiscală    
  Anul 2 0 0 7  
  [] Declaraţie rectificativă  
  Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative  
   
  I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
  Nume R/006593/B6 Iniţiala tatălui Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală
  DRAGOMIRESCU N.   1 2 9 0 8 2 3 4 0 5 0 3 8
  Prenume
  OCTAVIAN-ŞTEFAN  
  Strada Nr.   Banca
  Cetatea de Baltă 99   B.C.W. Sector 6
  Bl. Sc. Et. Ap. Judeţ/Sector Cont bancar (IBAN)
  7 F 4 60   Sector 6   R000 RMCW 0000 0000 0000 0000
  Localitate Cod poştal  
  MUNICIPIUL BUCUREŞTI 60973  
  Telefon: Fax:  
  21 909 90 90   021 909 90 91 E-mail: octavian.dragomirescuqwert.com
   

 

                                         
  II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE ŞI CATEGORII PE VENIT 1A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
   
  1. Natura veniturilor: Câştiguri din transferul titlurilor de valoare:
  [ ] Venituri comerciale [ ] Venituri din cedarea folosinţei bunurilor [ ] deţinute mai mult de 365 de zile
  [ ] Venituri din profesii libere [ ] Venituri din activităţi agricole [ ] deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv
  [ ] Venituri din drepturi de proprietate intelectuală [ ] Câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract
  2. Determinarea venitului net: [ ] Sistem real [ ] Cote forfetare de cheltuieli [ ] Normă de venit
    [ ] Individual [ ] Asociere între persoane fizice [ ] Asociere între persoane fizice şi persoane juridice române
  3. Forma de organizare:
  4. Obiectul principal de activitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cod CAEN [_|_|_|_]
  5. Sediul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedează folosinţa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare Nr. . . . . Data . . /. . /. . Organul emitent . . . .
  8. Data începerii activităţii . . /. . ./. . . . 9. Data încetării activităţii . . /. . /. . . . . . . . . . . . . .
   
  1B. VENIT NET/CÂŞTIG NET ANUAL - lei -
  1. Venit brut  
  2. Cheltuieli deductibile: (rd. 2.1. sau rd. 2.3. sau rd. 2.1. + rd. 2.4., după caz):  
    2.1. Cheltuieli deductibile  
    2.2. Cheltuieli forfetare  
    2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă  
    2.4. Contribuţii sociale obligatorii plătite  
  3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) din care:  
    3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă  
  4. Câştig net annual  
  5. Pierdere fiscală (rd. 2 - rd. 1)/Pierdere netă anuală  
   
  1C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT - lei -
  1. Venit net [_________________] 2. Pierdere fiscală [_________________]
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  Vă rugăm să introduceţi declaraţia în plic astfel  
  încât datele din chenarul alăturat ||||||||||||> Destinatar:
  să fie vizibile în fereastra plicului: ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE
    SECTOR 6
    Str. Popa Tatu nr. 7
    Sector 1, MUNICIPIUL BUCUREŞTI
    Cod poştal: 010801
    Oficiul poştal: BUCUREŞTI 1
  Număr de operator de date cu caracter personal - 1067
  Cod 14.13.01.13
  2A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
  1. Natura veniturilor: Câştiguri din transferul titlurilor de valoare:
  [ ] Venituri comerciale [ ] Venituri din cedarea folosinţei bunurilor [ ] deţinute mai mult de 365 de zile
  [ ] Venituri din profesii libere [ ] Venituri din activităţi agricole [ ] deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv
  [ ] Venituri din drepturi de proprietate intelectuală [ ] Câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract
       
  2. Determinarea venitului net: [ ] Sistem real [ ] Cote forfetare de cheltuieli [ ] Normă de venit
    [ ] Individual [ ] Asociere între persoane fizice [ ] Asociere între persoane fizice şi persoane juridice române
  3. Forma de organizare:
  4. Obiectul principal de activitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cod CAEN [_|_|_|_]
  5. Sediul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedează folosinţa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare Nr. . . . . Data . . /. . /. . Organul emitent . .
  8. Data începerii activităţii . . /. . ./. . . . 9. Data încetării activităţii . . /. . /. . . . . . . . . . . . . .
    2B. VENIT NET/CÂŞTIG NET ANUAL - lei -  
  1. Venit brut  
  2. Cheltuieli deductibile: (rd. 2.1. sau rd. 2.3. sau rd. 2.2. + rd. 2.4., după caz):  
    2.1. Cheltuieli deductibile  
    2.2. Cheltuieli forfetare  
    2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă  
    2.4. Contribuţii sociale obligatorii plătite  
  3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) din care:  
    3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă  
  4. Câştig net annual  
  5. Pierdere fiscală (rd. 2 - rd. 1)/Pierdere netă anuală  
  2C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
  1. Venit net [_________________] 2. Pierdere fiscală [_________________]
   
  3A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
  1. Natura veniturilor: Câştiguri din transferul titlurilor de valoare:
  [ ] Venituri comerciale [ ] Venituri din cedarea folosinţei bunurilor [ ] deţinute mai mult de 365 de zile
  [ ] Venituri din profesii libere [ ] Venituri din activităţi agricole [ ] deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv
  [ ] Venituri din drepturi de proprietate intelectuală [ ] Câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract
  2. Determinarea venitului net: [ ] Sistem real [ ] Cote forfetare de cheltuieli [ ] Normă de venit
    [ ] Individual [ ] Asociere între persoane fizice [ ] Asociere între persoane fizice şi persoane juridice române
  3. Forma de organizare:
  4. Obiectul principal de activitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cod CAEN [_|_|_|_]
  5. Sediul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedează folosinţa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare Nr. . . . . Data . . /. . /. . Organul emitent . .
  8. Data începerii activităţii . . /. . ./. . . . 9. Data încetării activităţii . . /. . /. . . . . . . . . .
    3B. VENIT NET/CÂŞTIG NET ANUAL - lei -  
  1. Venit brut  
  2. Cheltuieli deductibile: (rd. 2.1. sau rd. 2.3. sau rd. 2.2. + rd. 2.4., după caz):  
    2.1. Cheltuieli deductibile  
    2.2. Cheltuieli forfetare  
    2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă  
    2.4. Contribuţii sociale obligatorii plătite  
  3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) din care:  
    3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă  
  4. Câştig net annual  
  5. Pierdere fiscală (rd. 2 - rd. 1)/Pierdere netă anuală  
  3C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
  1. Venit net [_________________] 2. Pierdere fiscală [_________________]
   
  4A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
  1. Natura veniturilor: Câştiguri din transferul titlurilor
  [] Venituri comerciale [] Venituri din cedarea folosinţei bunurilor de valoare:
  [] Venituri din profesii libere [] Venituri din activităţi agricole [] deţinute mai mult de 365 de zile
  [] Venituri din drepturi de proprietate intelectuală [] Câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract [] deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv
  2. Determinarea venitului net: [] Sistem real [] Cote forfetare de cheltuieli   [] Normă de venit
    [] Individual [] Asociere între persoane fizice   [] Asociere între persoane fizice
  3. Forma de organizare: şi persoane juridice române
  4. Obiectul principal de activitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cod CAEN [_|_|_|_]
  5. Sediul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedează folosinţa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare Nr. . . Data . . ./. . ./. . . Organul emitent . . . . . .
  8. Data începerii activităţii . . ./. . ./. . . . . . 9. Data încetării activităţii . . ./. . ./. . . . . .
   
    4B. VENIT NET/CÂŞTIG NET ANUAL - lei -  
  1. Venit brut  
  2. Cheltuieli deductibile: (rd. 2.1. sau rd. 2.3. sau rd. 2.2. + rd. 2.4., după caz):  
    2.1. Cheltuieli deductibile  
    2.2. Cheltuieli forfetare  
    2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă  
    2.4. Contribuţii sociale obligatorii plătite  
  3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) din care:  
    3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă  
  4. Câştig net annual  
  5. Pierdere fiscală (rd. 2 - rd. 1)/Pierdere netă anuală  
   
  4C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
  1. Venit net [_________________] 2. Pierdere fiscală [_________________]
   
  5A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
  1. Natura veniturilor: Câştiguri din transferul titlurilor
  [] Venituri comerciale [] Venituri din cedarea folosinţei bunurilor de valoare:
  [] Venituri din profesii libere [] Venituri din activităţi agricole [] deţinute mai mult de 365 de zile
  [] Venituri din drepturi de [] Câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare [] deţinute mai puţin de 365 de zile,
  proprietate intelectuală de valută la termen, pe bază de contract inclusiv
  2. Determinarea venitului net: [] Sistem real [] Cote forfetare de cheltuieli   [] Normă de venit
  3. Forma de organizare: [] Individual [] Asociere între persoane fizice   [] Asociere între persoane fizice şi persoane juridice române
  4. Obiectul principal de activitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cod CAEN [_|_|_|_]
  5. Sediul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedează folosinţa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare Nr. . . Data . . ./. . ./. . . Organul emitent . . . . . .
  8. Data începerii activităţii . . ./. . ./. . . . . . 9. Data încetării activităţii . . ./. . ./. . . . . .
   
    5B. VENIT NET/CÂŞTIG NET ANUAL - lei -  
  1. Venit brut  
  2. Cheltuieli deductibile: (rd. 2.1. sau rd. 2.3. sau rd. 2.2. + rd. 2.4., după caz):  
    2.1. Cheltuieli deductibile  
    2.2. Cheltuieli forfetare  
    2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă  
    2.4. Contribuţii sociale obligatorii plătite  
  3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) din care:  
    3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă  
  4. Câştig net annual  
  5. Pierdere fiscală (rd. 2 - rd. 1)/Pierdere netă anuală  
   
  5C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
  1. Venit net [________________] 2. Pierdere fiscală [___________________]
   
  6A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
  1. Natura veniturilor: Câştiguri din transferul titlurilor
  [] Venituri comerciale [] Venituri din cedarea folosinţei bunurilor de valoare:
  [] Venituri din profesii libere [] Venituri din activităţi agricole [] deţinute mai mult de 365 de zile
  [] Venituri din drepturi de proprietate intelectuală [] Câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract [] deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv
  2. Determinarea venitului net: [] Sistem real [] Cote forfetare de cheltuieli   [] Normă de venit
  3. Forma de organizare: [] Individual [] Asociere între persoane fizice   [] Asociere între persoane fizice şi persoane juridice române
  4. Obiectul principal de activitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cod CAEN [_|_|_|_]
  5. Sediul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedează folosinţa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare Nr. . . Data . . ./. . ./. . . Organul emitent . . . . . .
  8. Data începerii activităţii . . ./. . ./. . . . . . 9. Data încetării activităţii . . ./. . ./. . . . . .
   
    6B. VENIT NET/CÂŞTIG NET ANUAL - lei -  
  1. Venit brut  
  2. Cheltuieli deductibile: (rd. 2.1. sau rd. 2.3. sau rd. 2.2. + rd. 2.4., după caz):  
    2.1. Cheltuieli deductibile  
    2.2. Cheltuieli forfetare  
    2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă  
    2.4. Contribuţii sociale obligatorii plătite  
  3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) din care:  
    3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă  
  4. Câştig net annual  
  5. Pierdere fiscală (rd. 2 - rd. 1)/Pierdere netă anuală  
   
  6C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
  1. Venit net [_________________] 2. Pierdere fiscală [_________________]
   

 

         
  III. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET ANUAL IMPOZABIL/CÂŞTIGUL NET ANUAL
  [] Bursa private Documente de plată nr./data
  Contract nr./data [___________________________] [ ]
  Suma plătită (lei) [___________________________] [_______________________]
  [] Susţinerea unei entităţi noprofit/unităţi de cult  
  Suma (lei) [___________________________]  
  Denumire entitate nonprofit/unitate de cult Cod de identificare fiscală al entităţii nonprofit/unităţii de cult Cont bancar (IBAN)
  [__________________________] [________________________] [__________________]
   

 

         
  IV. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL
  Nume, prenume/Denumire Cod de identificare fiscală
  [_____________________________][____][__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__]
  Judeţ/Sector Localitate Strada Nr.
  [____________________][____________________][_______________________|__________]
  Bl. Sc. Ap. Cod poştal Telefon Fax E-mail
  [___|___|___][__________][______][______][_________________]
   
  Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
   
  Semnătura contribuabil Data Semnătură reprezentant fiscal Data
  [ ] [_________] [ ] [_________]
  [______________]   [________________]  
  Loc rezervat organului fiscal Nr. Înregistrare Data
    [__________________] [_________]

 

 

 

ARTICOLUL 83
Depunerea declaraţiilor fiscale


(1) Declaraţia fiscală se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă cu confirmare de primire. Declaraţia fiscală poate fi transmisă prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la distanţă. În cazul impozitelor, taxelor şi al contribuţiilor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, procedura privind transmiterea declaraţiilor prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la distanţă se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
___________
Pus în aplicare prin Ordin nr. 2520/2010 începând cu 21.10.2010.
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 6. din Ordonanţă de urgenţă nr. 46/2009 începând cu 25.05.2009.
Pus în aplicare prin Ordin nr. 858/2008 începând cu 25.05.2009.

(2) Declaraţiile fiscale pot fi redactate de organul fiscal sub formă de proces-verbal, dacă din motive independente de voinţa contribuabilului acesta este în imposibilitatea de a scrie.
(3) Data depunerii declaraţiei fiscale este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz. În situaţia în care declaraţia fiscală se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia pe pagina de internet a organului fiscal, astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaraţiei.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanţă nr. 47/2007 începând cu 03.09.2007.

(31) Data depunerii declaraţiei prin mijloace electronice de transmitere la distanţă pe portalul e-România este data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor, cu condiţia validării conţinutului declaraţiei. În cazul în care declaraţia nu este validată, data depunerii declaraţiei este data validării astfel cum rezultă din mesajul electronic.
___________
Alineatul (31) a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanţă nr. 16/2012 începând cu 31.08.2012.

(32) Prevederile alin. (31) se aplică corespunzător şi declaraţiilor privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, depuse la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finanţelor Publice, în format hârtie, semnat şi ştampilat, conform legii.
___________
Alineatul (32) a fost introdus prin linia din Ordonanţă de urgenţă nr. 88/2010 începând cu 24.06.2011.

(33) Prin excepţie de la prevederile alin. (31), în situaţia în care declaraţia fiscală a fost depusă până la termenul legal, iar din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor rezultă că aceasta nu a fost validată ca urmare a detectării unor erori în completarea declaraţiei, data depunerii declaraţiei este data din mesajul transmis iniţial în cazul în care contribuabilul depune o declaraţie validă până în ultima zi a lunii în care se împlineşte termenul legal de depunere.
___________
Alineatul (33) a fost introdus prin punctul 3. din Ordonanţă nr. 16/2012 începând cu 18.04.2013.


(4) Nedepunerea declaraţiei fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat. Stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la înştiinţarea contribuabilului privind depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei fiscale. În cazul contribuabililor care au obligaţia declarării bunurilor sau veniturilor impozabile, stabilirea din oficiu a obligaţiei fiscale se face prin estimarea bazei de impunere, potrivit art. 67. Pentru impozitele, taxele şi contribuţiile administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, înştiinţarea pentru nedepunerea declaraţiilor şi stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale nu se face în cazul contribuabililor inactivi, atât timp cât se găsesc în această situaţie.
___________
Pus în aplicare prin Procedură din 04/11/2011 începând cu 18.11.2011.
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 6. din Ordonanţă de urgenţă nr. 46/2009 începând cu 25.05.2009.

 

+ Punere în aplicare prin Ordin 3392/2011 :

 

(2) Procedura prevăzută la alin. (1) nu se aplică:
a) contribuabililor prevăzuţi la art. 781 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declaraţi inactivi, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
b) contribuabililor care beneficiază de regimul de declarare derogatoriu, pentru perioada pentru care acesta a fost aprobat, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu;
c) obligaţiilor fiscale stabilite ca urmare a acţiunii de inspecţie fiscală;
d) persoanelor fizice, pentru impozitul pe venit.


ANEXA Nr. 3
CARACTERISTICI
de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor
1. Denumire: Referat privind impunerea din oficiu
1.1. Caracteristici de tipărire:
- pe o singură faţă;
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.
1.2. Se utilizează la: stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor cu regim de autoimpunere sau reţinere la sursă.
1.3. Format: A4/t1
1.4. Se întocmeşte: într-un singur exemplar, de organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii.
1.5. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
2. Denumire: 160 "Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă", cod: 14.13.02.99/i.o
2.1. Caracteristici de tipărire:
- pe o singură faţă;
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.
2.2. Se utilizează la: stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor cu regim de autoimpunere sau reţinere la sursă.
2.3. Format: A4/t1
2.4. Se difuzează: gratuit.
2.5. Se întocmeşte: în două exemplare de organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii.
2.6. Circulă:
- un exemplar la contribuabil;
- un exemplar la organul fiscal competent.
2.7. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului, împreună cu Referatul privind impunerea din oficiu, după caz.
3. Denumire: "Decizie de desfiinţare a deciziei de impunere din oficiu", cod 14.13.02.99/d
3.1. Caracteristici de tipărire:
- pe o singură faţă;
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.
3.2. Se utilizează la: desfiinţarea deciziei de impunere din oficiu a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor cu regim de autoimpunere sau reţinere la sursă.
3.3. Format: A4/t1
3.4. Se difuzează: gratuit.
3.5. Se întocmeşte: în două exemplare de organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii.
3.6. Circulă:
- un exemplar la contribuabil;
- un exemplar la organul fiscal competent.
3.7. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului, împreună cu formularul 160 "Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă" şi cu Referatul privind impunerea din oficiu, după caz.


+ Punere în aplicare prin Ordin 3392/2011 :

ANEXA Nr. 2*)
___________
*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
REFERAT
DECIZIE DE IMPUNERE
DECIZIE DE DESFIINŢARE


(41) Contribuabilul poate depune declaraţia fiscală pentru obligaţiile fiscale ce au format obiectul deciziei de impunere prin care au fost stabilite din oficiu obligaţiile fiscale, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei. Decizia de impunere se desfiinţează de organul fiscal la data depunerii declaraţiei fiscale.
___________
Pus în aplicare prin Procedură din 04/11/2011 începând cu 18.11.2011.
Alineatul (41) a fost introdus prin punctul 32. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.

 

+ Punere în aplicare prin Ordin 3392/2011 :

ANEXA Nr. 2*)
___________
*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
REFERAT
DECIZIE DE IMPUNERE
DECIZIE DE DESFIINŢARE


+ Punere în aplicare prin Ordin 3392/2011 :

ANEXA Nr. 3
CARACTERISTICI
de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor
1. Denumire: Referat privind impunerea din oficiu
1.1. Caracteristici de tipărire:
- pe o singură faţă;
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.
1.2. Se utilizează la: stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor cu regim de autoimpunere sau reţinere la sursă.
1.3. Format: A4/t1
1.4. Se întocmeşte: într-un singur exemplar, de organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii.
1.5. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
2. Denumire: 160 "Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă", cod: 14.13.02.99/i.o
2.1. Caracteristici de tipărire:
- pe o singură faţă;
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.
2.2. Se utilizează la: stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor cu regim de autoimpunere sau reţinere la sursă.
2.3. Format: A4/t1
2.4. Se difuzează: gratuit.
2.5. Se întocmeşte: în două exemplare de organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii.
2.6. Circulă:
- un exemplar la contribuabil;
- un exemplar la organul fiscal competent.
2.7. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului, împreună cu Referatul privind impunerea din oficiu, după caz.
3. Denumire: "Decizie de desfiinţare a deciziei de impunere din oficiu", cod 14.13.02.99/d
3.1. Caracteristici de tipărire:
- pe o singură faţă;
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.
3.2. Se utilizează la: desfiinţarea deciziei de impunere din oficiu a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor cu regim de autoimpunere sau reţinere la sursă.
3.3. Format: A4/t1
3.4. Se difuzează: gratuit.
3.5. Se întocmeşte: în două exemplare de organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii.
3.6. Circulă:
- un exemplar la contribuabil;
- un exemplar la organul fiscal competent.
3.7. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului, împreună cu formularul 160 "Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă" şi cu Referatul privind impunerea din oficiu, după caz.
(2) Procedura prevăzută la alin. (1) nu se aplică:
a) contribuabililor prevăzuţi la art. 781 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declaraţi inactivi, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
b) contribuabililor care beneficiază de regimul de declarare derogatoriu, pentru perioada pentru care acesta a fost aprobat, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu;
c) obligaţiilor fiscale stabilite ca urmare a acţiunii de inspecţie fiscală;
d) persoanelor fizice, pentru impozitul pe venit.

 

(5) Declaraţiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi certificate de către un consultant fiscal, în condiţiile legii, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea.
___________
Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 8. din Ordonanţă nr. 47/2007 începând cu 01.01.2008.


ARTICOLUL 831
Certificarea declaraţiilor fiscale depuse la organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală


(1) Contribuabilii pot opta pentru certificarea declaraţiilor fiscale, inclusiv a declaraţiilor fiscale rectificative, anterior depunerii acestora la organul fiscal de către un consultant fiscal care a dobândit această calitate potrivit reglementărilor legale cu privire la organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală şi care este înscris ca membru activ în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.
(2) Certificarea declaraţiilor fiscale se realizează cu/fără rezerve, potrivit normelor de certificare aprobate, în condiţiile legii, de Camera Consultanţilor Fiscali, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. Documentele care se încheie ca urmare a certificării trebuie să cuprindă obligatoriu explicaţii cu privire la cuantumul şi natura creanţei fiscale declarate, precum şi, după caz, cauzele care au generat rectificarea, iar în cazul unei certificări cu rezerve, motivaţia acesteia.
(3) Prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, se aprobă procedura de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal potrivit normelor prevăzute la alin. (2), precum şi procedura privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali.
(4) Certificarea declaraţiilor fiscale de către un consultant fiscal care nu este înscris ca membru activ în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală sau de către o persoană care nu are calitatea de consultant fiscal are ca efect lipsa certificării.
(5) Organul fiscal va notifica contribuabilul în cazul în care constată că a fost depusă o declaraţie fiscală certificată de un consultant fiscal care nu este înscris ca membru activ în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală sau de către o persoană care nu are calitatea de consultant fiscal, potrivit legii. În cazul în care certificarea nu se depune în termen de 30 de zile de la notificare, sunt aplicabile prevederile alin. (4).
(6) Certificarea declaraţiilor fiscale de către un consultant fiscal reprezintă un criteriu de evaluare în analiza de risc efectuată de organul fiscal în scopul selectării contribuabililor pentru inspecţia fiscală.
___________
ARTICOLUL 831 a fost introdus prin punctul 8. din Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 începând cu 28.02.2014.


ARTICOLUL 84
Corectarea declaraţiilor fiscale


(1) Declaraţiile fiscale pot fi corectate de către contribuabil, din proprie iniţiativă, pe perioada termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale.
(2) Declaraţiile fiscale pot fi corectate ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia iniţială, prin depunerea unei declaraţii rectificative.
(3) În cazul taxei pe valoarea adăugată, corectarea erorilor din deconturile de taxă se realizează potrivit prevederilor Codului fiscal. Erorile materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată se corectează potrivit procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(4) Declaraţiile fiscale nu pot fi depuse şi nu pot fi corectate după anularea rezervei verificării ulterioare, cu excepţia situaţiilor în care corecţia se datorează îndeplinirii sau neîndeplinirii unei condiţii prevăzute de lege care impune corectarea bazei de impunere şi/sau a impozitului aferent.
(5) Prin erori, în sensul prezentului articol, se înţelege erori cu privire la cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, bunurile şi veniturile impozabile, precum şi alte elemente ale bazei de impunere.
(6) În situaţia în care în timpul inspecţiei fiscale contribuabilul depune sau corectează declaraţiile fiscale aferente perioadelor şi impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri ce fac obiectul inspecţiei fiscale, acestea nu vor fi luate în considerare de organul fiscal.
___________
Pus în aplicare prin Procedură din 10/02/2012 începând cu 29.02.2012.
ARTICOLUL 84 a fost modificat prin punctul 33. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.

 

+ Punere în aplicare ARTICOLUL 84 prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/20... din 01/07/2004 :

Norme metodologice:
81.1. Declaraţiile fiscale pot fi corectate de către contribuabili, din proprie iniţiativă, ori de câte ori constată erori în declaraţia iniţială, prin depunerea unei declaraţii rectificative la organul fiscal competent.
81.2. Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular ca şi cel care se corectează, situaţie în care se va înscrie "X" în căsuţa prevăzută în acest scop, cu excepţia situaţiei prevăzute la pct. 81.3, precum şi a impozitelor care se stabilesc de plătitori prin autoimpunere sau reţinere la sursă, pentru care se completează un formular distinct. Declaraţia rectificativă va fi completată înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială.
81.3. În cazul taxei pe valoarea adăugată, sumele rezultate din corectarea erorilor de înregistrare în evidenţele de taxă pe valoarea adăugată se înregistrează la rândurile de regularizări din decontul lunii în care au fost operate corecţiile.TITLUL VI
  Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat


CAPITOLUL I
 Dispoziţii generale